Renewable Energy

RENEWABLE DIVISION

RENEWABLE DIVISION

mnre-red-poster-1

Renewable Energy Division

mnre-red-banner-plain-white

RED is a project based division which was established in 2007.  RED is one of the 15 Divisions which make up the Ministry of Natural Resources and Environment.

Vision:
Improved quality of live for all Samoans that is premised on sustainabel development and management of the country's natural resources and environment
Vaaiga Taulai:
Fa'aleleia o le soifuaga ma le famaoaiga o tagatanu'u o Samoa e ala mai lea i le va'aia lelei ma le fuafuaina lelei o puna'oa fa'alenatura ma le si'osi'omaga.

Mission:
Improved quality of life for all Samoans that is premised on sustainable development and management of the country's natural resources and environment.
Manulauti:
Galulue fa'atasi i se faiga fa'apa'aga ma afio'aga ma fa'alapotopotoga aua se mania lautele.

Role:
To promote climate change mitigation through renewable energy and energy efficiency
Matafaioi:
Ia una'ia le fa'aogaina o malosi'aga fa'afouina ma auala eseese e itiiti le eletise e fa'aalu ai

Target:
100% Renewable Electricity by 2017

Faamoemoe
100% o le Eletise e gaosia mai i Malosi'aga Fa'afouina i le Tausaga 2017.

Comments are closed