Renewable Energy


RED is a project based division which was established in 2007.  RED is one of the 15 Divisions which make up the Ministry of Natural Resources and Environment.

Vision:
Improved quality of live for all Samoans that is premised on sustainabel development and management of the country's natural resources and environment
Vaaiga Taulai:
Fa'aleleia o le soifuaga ma le famaoaiga o tagatanu'u o Samoa e ala mai lea i le va'aia lelei ma le fuafuaina lelei o puna'oa fa'alenatura ma le si'osi'omaga.
Mission:
Improved quality of life for all Samoans that is premised on sustainable development and management of the country's natural resources and environment.
Manulauti:
Galulue fa'atasi i se faiga fa'apa'aga ma afio'aga ma fa'alapotopotoga aua se mania lautele.
Role:
To promote climate change mitigation through renewable energy and energy efficiency
Matafaioi:
Ia una'ia le fa'aogaina o malosi'aga fa'afouina ma auala eseese e itiiti le eletise e fa'aalu ai
Target:
100% Renewable Electricity by 2017
Faamoemoe
100% o le Eletise e gaosia mai i Malosi'aga Fa'afouina i le Tausaga 2017.
© 2016-2017 MNRE All rights reserved.Website developed by ICT